Přeskočit na obsah

Herecká a filmová škola u moře 2022

7 turnusů | Osvědčená lokalita v Chorvatsku | Zkušený personál | Umění | Sport | Výlet

Mgr. Renata Šafářová

Metodik prevence

Vystudovala pedagogickou fakultu UHK. Dále získala vzdělání v oblasti speciální pedagogiky. Na základních školách má téměř dvacetiletou praxi, šest let se věnovala práci s neslyšícími. V posledních letech působí jako metodik prevence na ZŠ Pouchov. Jako hlavní vedoucí táborů má mnohaletou praxi.

Vzdělání:
Pedagogické – Vysokoškolské (UHK)

Mgr. Marie Zajícová

V současné době působí jako režisérka v Bruselu (divadla Jen tak a Divadlo mladých). Současně učí český jazyk v bruselské České škole bez hranic. Píše poezii, prózu a divadelní hry, většinou pro mládež. Mnoho let působila jako učitelka dramatické výchovy v různých institucí a pořádala dětské divadelní tábory v ČR i zahraničí.

Vzdělání:
Pedagogické – Vysokoškolské (UK)

Nikola Krejčová

Je ředitelkou Umělecké agentury Ambrozia, kde působí více jak 12 let. Od svých 18 let jezdila na mnoho táborů a kurzů v různých funkcích. Již mnoho let jezdí jako hlavní vedoucí na zhruba 6 turnusů ročně. Má certifikát hlavního vedoucího pobytů pro děti. Jako pedagog vyučovala také na ZŠ Pouchov v Hradci Králové dramatickou či estetickou výchovu. Kromě toho se věnuje improvizaci, filmové tvorbě a výrobě webových stránek.

Vzdělání:
Pedagogické – Středoškolské
(VOŠP a SPgŠ Litomyšl)

Bc. Petra Tichá

Hlavní zdravotník Ambrozie

Působí jako školitelka zdravotníků u Českého červeného kříže. Sama jezdí na tábory dlouhá léta, ať už jako zdravotník nebo hlavní vedoucí. V Ambrozii zodpovídá za zdravotnické týmy jednotlivých turnusů. Jako trojnásobná matka a učitelka z mateřské školy dokáže dětem nabídnout potřebnou podporu a pochopení.

Vzdělání:

Pedagogické – Vysokoškolské (UHK)

Kristýna Budišová, DiS.

Vystupuje v pražském divadle Hybernia. Je studentkou divadelní akademie muzický umění v Praze obor Dramatická výchova. Kromě herectví se věnuje i zpěvu. V roce 2014 byla porotou národního kola vyslána reprezentovat ČR do Spojených států Amerických na soutěž World Championship of Performing Arts. Působí v divadelním souboru Hysterie v Brně. Má mnoho letou praxi jako hlavní vedoucí na dětských kurzech a táborech. Do Chorvatska s námi jezdí již 5 let.

Vzdělání:
Umělecké – Středoškolské (Herecká konzervatoř Brno)
Umělecké – Vysokoškolské (DAMU)